Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /autoinstalator/joomla/templates/dd_university_104/library/Designer/Content/SingleArticle.php on line 198

Kochani Uczniowie!

Wszyscy znaleźliśmy się w nowej, trudnej  sytuacji. Od 25 marca do 08 kwietnia 2020 r. będziemy realizować naukę zdalnie poprzez dziennik elektroniczny Librus. Jest to nowe wyzwanie zarówno dla Was jak i nas nauczycieli. Nie wszyscy z naszych uczniów mają dostęp do Librusa, zatem z tymi osobami będziemy kontaktować się za pomocą telefonów komórkowych rodziców.

 

Oto najważniejsze zmiany organizacyjne nauczania:

  1. Programy nauczania i plan lekcji zostały zmodyfikowane.
  2. Praca uczniów klas IV - VIII będzie polegała na tym, że w dzień poprzedzający daną lekcję za pomocą dziennika elektronicznego Librus codziennie będziecie otrzymywać zadania do wykonania. W przypadku braku możliwości korzystania z dziennika elektronicznego rodzice otrzymają smsa z zadaniami do wykonania. Na wykonanie i odesłanie zadań będziecie mieli 48 godzin od godz. 9.00 dnia, w którym praca została zadana np. praca została zadana na dzień 25 marca – uczniowie mają czas z przekazaniem odrobionego pracy do godziny 9.00 dnia 27 marca. Uczniowie klas I – III, dzieci z oddziałów przedszkolnego i przedszkola będą otrzymywały zadania niepodlegające ocenie. Uczniowie uczęszczający na logopedię, terapię pedagogiczną, rewalidację i zajęcia korekcyjno–kompensacyjne również otrzymają zadania.
  3. Wychowawcy klas będą pełnić w tym okresie funkcję koordynatorów zdalnego nauczania. W przypadku jakichkolwiek problemów związanych ze zdalnym nauczaniem prosimy zwracać się do nich.
  4. Konsultacje z wszystkimi nauczycielami będą możliwe na platformie dziennika elektronicznego Librus w dniach 26 marca i 2 kwietnia w godzinach od 10.00 do 11.00 oraz 31 marca i 6 kwietnia od godziny 17.00 do 18.00. Ponadto w razie jakichkolwiek problemów możecie zwracać się drogą mailową bezpośrednio do nauczycieli poszczególnych przedmiotów.
  5. W razie potrzeby pedagog będzie dostępny pod numerem telefonu 796 899 160.
  6. Opracowany został nowy system oceniania. Przedmiotowe zasady oceniania zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły.

Zachęcam Was do efektywnego wykorzystania czasu spędzanego w domu, systematycznej nauki z zachowaniem zasad bezpieczeństwa w pracy z komputerem i w Internecie. Zadbajcie także  o wypoczynek i, mimo trudnych warunków, aktywność fizyczną. Pamiętajcie, że nie wolno nam spotykać się w grupach. Pamiętajcie o częstym myciu rąk i przestrzeganiu zasad obowiązujących podczas pandemii.

   Bytonia, 24 marca 2020 roku    

                                                                Dyrektor szkoły

                                                                                                                       /-/ Tomasz Damaszk