W trosce o rozwój uczniów

Poznawanie przez działanie kluczem do sukcesu – wyrównywanie szans edukacyjno-rozwojowych uczniów szkół Gminy Zblewo

 

W naszej szkole od ubiegłego roku szkolnego realizowany jest projekt dofinansowany z funduszy europejskich Poznawanie przez działanie kluczem do sukcesu – wyrównywanie szans edukacyjno-rozwojowych uczniów szkół Gminy Zblewo. Główne jego cele to podniesienie  potencjału edukacyjnego u uczniów oraz poprawa atrakcyjności i efektywności zajęć   szkolnych.

W ramach projektu odbywają się zajęcia rozwijające oraz wyrównujące z przedmiotów przyrodniczych, matematyki, języka angielskiego, informatyki, zajęcia interdyscyplinarne oraz oparte na metodzie eksperymentu. Wsparciem specjalistycznym zostali objęci uczniowie o specyficznych potrzebach edukacyjnych. Dla nich przewidziano terapię pedagogiczną, logopedyczną, socjoterapię, spotkania z psychologiem. Gimnazjaliści otrzymali pomoc w planowaniu ścieżki kariery zawodowej na zajęciach z doradztwa zawodowego. Zajęcia potrwają do czerwca 2018 roku. Na zakończenie nastąpi podsumowanie oraz ewaluacja prowadzonych zajęć.

                                                                                                              Barbara Kamysz

 

 

Interaktywny przedszkolak

W oddziale przedszkolnym naszej szkoły realizowany jest projekt dofinansowany z funduszy europejskich „Interaktywny przedszkolak”.

Przedsięwzięcie ma na celu podniesienie poziomu wiedzy, umiejętności i potencjału edukacyjnego dzieci poprzez objęcie ich wsparciem w postaci dodatkowych zajęć. Ponadto pożądana jest trwała poprawa atrakcyjności i efektywności zajęć w oddziale przedszkolnym dzięki doposażeniu bazy dydaktycznej oraz podniesieniu kompetencji nauczycieli.

W ramach projektu prowadzone są :

  1. zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe: Mała robotyka, Interaktywny angielski;
  2. zajęcia rozwijające kompetencje społeczne: Akademia twórczego myślenia;
  3. zajęcia o charakterze terapeutycznym: logorytmika, terapia pedagogiczna, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, gimnastyka korekcyjna.

Odbyły się również szkolenia dla nauczycieli przygotowujące do prowadzenia zajęć z „Małej robotyki”, „Szkoły dla rodziców”, a także przygotowujące do korzystania  z narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnych  w wychowaniu przedszkolnym. Rodzice uczestniczyli w szkoleniu „Szkoła dla rodziców”.

Zajęcia dla dzieci potrwają do końca czerwca 2018 r.

Beata Bławat