Dyrekcja szkoły

 

Dyrektor - Tomasz Damaszk

Wicedyrektor - Beata Aszyk

 

Nauczyciele

 

Beata Bławat - nauczyciel edukacji przedszkolnej 

Maria Liczywek - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej 

Joanna Lenz - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Justyna Mokwa - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Barbara Kamysz - bibliotekarka, nauczyciel języka polskiego

Beata Kolbusz - nauczyciel biologii, chemii

Sylwia Czajka - nauczyciel matematyki i fizyki

Genowefa Pelowska - nauczyciel języka polskiego

Krzysztof Lassota - nauczyciel języka polskiego

Piotr Wróblewski - nauczyciel religii, nauczyciel muzyki

Katarzyna Stencel - nauczyciel wychowania fizycznego, matematyki

Katarzyna Wons - nauczyciel języka niemieckiego

Maciej Ossowski - nauczyciel wychowania fizycznego

Malwina Pałubicka - nauczyciel historii, logopeda

Natalia Formella - nauczyciel języka angielskiego

Marcin Piotrowski - pedagog

Hanna Herman - nauczyciel wychowania do życia w rodzinie, techniki, wychowawca świetlicy

Janusz Prabucki - nauczyciel informatyki i zajęć komputerowych

Kamila Kozub - doradztwo zawodowe

 

Administracja i obsługa

 

Bartłomiej Fotta - sekretarz

Alicja Wodzik - intendentka

Gabriela Otta - kucharka

Karolina Sternal - pomoc kuchenna

Katarzyna Szulc - pomoc kuchenna

Hanna Serocka - woźna, sprzątaczka

Zofia Sobczak - sprzątaczka

Mirosława Prabucka - sprzątaczka

Beata Ługowska - sprzątaczka

Stanisław Szarmach - palacz, konserwator