Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /autoinstalator/joomla/templates/dd_university_104/library/Designer/Content/SingleArticle.php on line 198

Harmonogram projektu

1. Diagnoza potrzeb społeczności lokalnej na terenie działania LOWE - Opracowanie diagnozy potrzeb w zakresie aktywności edukacyjnej i rozwoju kompetencji kluczowych osób dorosłych w społeczności lokalnej, na terenie której będzie funkcjonował LOWE oraz ocena potencjału szkoły do pełnienia funkcji LOWE
2. Oferta edukacyjna LOWE skierowana do osób dorosłych – Opracowanie diagnozy potrzeb w zakresie aktywności edukacyjnej i rozwoju kompetencji kluczowych osób dorosłych w społeczności lokalnej, na terenie której będzie funkcjonował LOWE oraz ocena potencjału szkoły do pełnienia funkcji LOWE.
3. Działalność LOWE w środowisku lokalnym - Prowadzenie działań edukacyjnych na rzecz osób dorosłych poprzez różnego rodzaju pozaformalne i nieformalne formy uczenia się, elastycznie dostosowane do oczekiwań i potrzeb uczestników LOWE