Skład Rady Rodziców w roku szkonym 2018/2019:

 

PRZEWODNICZĄCY – Maciej Jabłoński

SEKRETARZ – Jolanta Grygo

 SKARBNIK – Justyna Jabłońska

 

Przedstawiciele Rad Oddziałowych:

 

Oddział przedszkolny - Aleksandra Zawadka

Oddział zerowy - Żaneta Syska

Klasa I - Katarzyna Szulc

Klasa II - Małgorzata Zieman

Klasa III - Justyna Heksel

Klasa IV - Daria Wcisło

Klasa V - Maciej Jabłoński

Klasa VI - Monika Sząszor 

Klasa VII - Justyna Jabłońska

Klasa VIII - Jolanta Grygo

Klasa III Gim - Żaneta Szumała

 

Składka na Radę Rodziców 25 zł  od ucznia.