Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /autoinstalator/joomla/templates/dd_university_104/library/Designer/Content/SingleArticle.php on line 198

Skład Rady Rodziców w roku szkonym 2022/2023:

 

PRZEWODNICZĄCA – Justyna Jabłońska

SEKRETARZ – Aleksandra Zawadka

 SKARBNIK – Katarzyna Otta

 

Przedstawiciele Rad Oddziałowych:

 Oddział przedszkolny "Motylki" - Aleksandra Zawadka

 Oddział przedszkolny "Zerówka" - Justyna Jabłońska

Klasa I - Adriana Prabucka

Klasa II - Małgorzata Chylińska

Klasa III - Teresa Rezmer

Klasa IV - Katarzyna Otta

Klasa V - Natalia Literska

Klasa VI - Anna Skalska

Klasa VII - Monika Zimorska

Klasa VIII - Daria Wcisło

 

Składka na Radę Rodziców 40 zł  od ucznia.

Wpłatę należy dokonać na konto Rady Rodziców: 

42 8342 0009 4003 2551 2000 0001

Bank Spółdzielczy w Skórczu Odział w Zblewie

Tytuł przelewu: imię i nazwisko dziecka
oraz klasa.