Skład Rady Rodziców w roku szkonym 2019/2020:

 

PRZEWODNICZĄCA – Beata Ługowska

SEKRETARZ – Monika Zimorska

 SKARBNIK – Justyna Jabłońska

 

Przedstawiciele Rad Oddziałowych:

 

Oddział przedszkolny - Małgorzata Łosin

Oddział zerowy - Justyna Jabłońska

Klasa I - Katarzyna Otta

Klasa II - Katarzyna Szulc

Klasa III - Kinga Kuczkowska

Klasa IV - Justyna Heksel

Klasa V - Daria Wcisło

Klasa VI - Monika Zimorska

Klasa VII - Beata Ługowska

Klasa VIII - Daniel Mielewski

 

Składka na Radę Rodziców 30 zł  od ucznia.