Skład Rady Rodziców w roku szkonym 2017/2018:

 

PRZEWODNICZĄCY – Tadeusz Łabuński

SEKRETARZ – Kinga Kuczkowska

 SKARBNIK – Justyna Jabłońska

 

Przedstawiciele Rad Oddziałowych:

 

Oddział zerowy - Justyna Jabłońska

Klasa I - Kinga Kuczkowska

Klasa II - Justyna Heksel

Klasa III - Marlena Jasińska

Klasa IV - Maciej Jabłoński

Klasa V - Sylwia Kurszewska 

Klasa VI - Katarzyna Dąbrowska 

Klasa VII - Magdalena Jarysz

Klasa II Gim - Żaneta Szumała

Klasa III Gim - Tadeusz Łabuński

 

Składka na Radę Rodziców 25 zł  od ucznia.