Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2018/2019:

Przewodnicząca Wiktoria Szwedowska 

Zastępca przewodniczącej Oskar Grygo

Skarbnik Lilia Mielewska

Protokolant Julia Urbanowicz 

Pomocnik Katarzyna Keister

Opiekun Samorządu Maciej Ossowski