Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /autoinstalator/joomla/templates/dd_university_104/library/Designer/Content/SingleArticle.php on line 198

OTWIERAMY REKRUTACJĘ LOWE czeka na Ciebie!

LOWE Bytonia akt

Gmina Zblewo po złożeniu wniosku aplikacyjnego i pozytywnej jego ocenie - otrzymała grant w kwocie 250 000 zł na utworzenie i prowadzenie LOWE w ramach projektu: „Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Gminie Zblewo w ramach projektu Nr POWR.02.14.00-00-1007/19 pn. „Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywizacji edukacyjnej osób dorosłych 2”, wdrażanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

W ramach projektu przeprowadzone zostaną darmowe szkolenia i warsztaty dla osób dorosłych, w tym rodziców lub opiekunów dzieci realizujących obowiązek szkolny. Po przeprowadzonej diagnozie potrzeb mieszkańców gminy i spotkaniu fokusowym interesariuszy projektu, powstała ciekawa oferta edukacyjna wykorzystująca niestandardowe narzędzia edukacji i rozwoju kompetencji osobistych, zawodowych, społecznych i innych. Będą to działania jak najmniej oparte o klasyczną formę przekazywania wiedzy przy tablicy szkolnej i będą elastycznie dostosowane do oczekiwań i potrzeb uczestników LOWE.

Już w październiku planowane jest rozpoczęcie następujących zajęć. Pierwsze z nich to zajęcia ekspresji kulturalnej z malarstwa olejnego i pasteli, które poprowadzi znany artysta z Małego Bukowca - Krzysztof Bagorski.

Celem zajęć komputerowych będzie nabycie i doskonalenie umiejętności informatycznych w zakresie obsługi komputera oraz wykorzystania komputera w realizacji dowolnych zadań w życiu codziennym i zawodowym. W ramach tych zajęć zostaną zrealizowane następujące tematy: obsługa komputera i internetu, e-usługi publiczne, e-edukacja, e-finanse, odpoczynek i hobby, praca i rozwój zawodowy, relacje z bliskimi, sprawy codzienne i zaangażowanie obywatelskie, zdrowie.

Kolejne zajęcia dedykowane są dla rodziców, którzy poszukują sposobu na głębsze i cieplejsze relacje ze swoimi dziećmi, dla tych, którzy doświadczyli własnej bezradności w trudnych sytuacjach wychowawczych, dla tych, którzy wiedzą, że oprócz miłości i szlachetnej intencji potrzebują wiedzy i umiejętności skutecznego komunikowania się ze swoimi pociechami.

Niezwykle atrakcyjnie zapowiadają się zajęcia zdrowotne, które poprowadzi p. Ewa Ossowska. Uczestnicy projektu będą mieli okazję wziąć udział w następujących formach rekreacji ruchowej: pilates, marszobiegi, nordic walking oraz aqua aerobic.

Zapisy oraz szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 58 56 09 003 (szkoła w Bytoni). Uwaga! Zapisy na zajęcia zdrowotne u p. Ewy Ossowskiej (tel. 518 664 772).

 
Wszelkie szczegóły, regulaminy i dokumenty projektu znajdują się w zakładce LOWE.